De coaching voor medewerkers is geschikt voor iedereen die in de horeca werkt en zich verder wil ontwikkelen, ongeacht leeftijd of ervaring.

Voordat de coaching begint vindt er een persoonlijk intakegesprek van één uur plaats. Tijdens het gesprek bekijken we welke kennis en vaardigheden je bezit en welke je wilt verbeteren. Dit doen we op basis van het horecawerk dat je op dit moment verricht, maar we gaan ook uit van het horecawerk dat je in de toekomst wilt gaan verrichten.

Tijdens de coaching stellen we concrete ontwikkelingsdoelen op die meetbaar zijn. Door middel van coaching op afstand werken we gedurende twee tot vier weken intensief aan deze ontwikkelingsdoelen. Aan het einde van deze periode komen we nogmaals samen om het traject te evalueren en stappen en afspraken voor de toekomst vast te leggen. Drie maanden na onze evaluatie hebben we nog eenmaal contact om te kijken welke doelen bereikt zijn en waar nog extra aandacht aan moet worden besteed.

Het doel van de coaching is dat deelnemers essentiële kennis en vaardigheden voor het werken in de horeca opdoen of verbeteren door middel van persoonlijke ontwikkelingsdoelen. Daarnaast wordt er voor gezorgd dat deelnemers niet alleen tijdens de coaching, maar ook tot ver daarna aan hun ontwikkeling blijven werken.

Lange termijn ontwikkelingstraject. Het is mogelijk de coaching uit te breiden met een ontwikkelingstraject van drie maanden. Na het afronden van het standaardtraject van twee tot vier weken houdt de coach wekelijks contact met de deelnemer om deze actief te ondersteunen. Na het afsluiten van een lange termijn ontwikkelingstraject krijgt de deelnemer een certificaat.