De coaching voor managers is geschikt voor iedereen die in de horeca leiding geeft of wil gaan geven, ongeacht leeftijd of ervaring.

Voordat de coaching begint vindt er een persoonlijk intakegesprek van één uur plaats. Tijdens het gesprek bekijken we welke managementvaardigheden je bezit en welke managementvaardigheden je wilt opdoen. Dit doen we op basis van de managementtaken die je op dit moment verricht, of op basis van managementtaken die je in de toekomst wil gaan verrichten.

Tijdens de coaching stellen we concrete ontwikkelingsdoelen op die meetbaar zijn. Door middel van coaching op afstand werken we gedurende vier weken intensief aan deze ontwikkelingsdoelen. Na deze periode komen we nogmaals samen om het traject te evalueren en stappen voor de toekomst vast te leggen. Drie maanden na onze evaluatie hebben we nog eenmaal contact om te kijken welke doelen bereikt zijn en waar nog extra aandacht aan moet worden besteed.

Het doel van de coaching is dat deelnemers belangrijke managementvaardigheden voor het leiding geven in de horeca opdoen of verbeteren door middel van persoonlijke ontwikkelingsdoelen. Daarnaast wordt er voor gezorgd dat deelnemers niet alleen tijdens de coaching, maar ook tot ver daarna aan deze vaardigheden blijven werken.

Lange termijn ontwikkelingstraject. Het is mogelijk de coaching uit te breiden met een ontwikkelingstraject van drie maanden. Na het afronden van het standaardtraject van twee tot vier weken houdt de coach wekelijks contact met de deelnemer om deze actief te ondersteunen. Na het afsluiten van een langdurig ontwikkelingstraject krijgt de deelnemer een certificaat.