De uitdrukking “Ik wens u veel personeel toe” kent zowel een Joodse als Arabische achtergrond. Het hebben van veel medewerkers wordt al sinds de oudheid geassocieerd met het hebben van veel zorgen. Is het motiveren van medewerkers de oplossing?

banner horeca blog

De automatisering slaat misschien toe in de horeca, maar horecawerk blijft altijd mensenwerk. Daarom ontkom je er als manager of ondernemer niet aan dat je medewerkers altijd moet aansturen en blijven motiveren. Maar klopt dat wel? Moet je medewerkers altijd aansturen en blijven motiveren? Is er geen efficiëntere manier om dit te doen? In dit artikel gaan we dieper op deze vragen in.

Voordat we de vraag "hoe motiveer je medewerkers in de horeca" kunnen beantwoorden, moeten we nog twee andere vragen beantwoorden:

  1. Wat is motivatie precies?
  2. Waarom zou je medewerkers motiveren?

WAT IS MOTIVATIE PRECIES?

Motivatie is dat wat een persoon drijft. Met andere woorden: dat wat een persoon tot het ondernemen van actie aanzet. Hierbij kan nog een belangrijk onderscheid worden gemaakt, namelijk tussen "intrinsieke motivatie" en "excentrieke motivatie". Hiermee wordt bedoeld dat een persoon vanuit zichzelf gemotiveerd kan zijn (intrinsiek), of gemotiveerd kan worden door externe factoren (excentriek).

De wetenschap is er niet helemaal uit waar het onderscheid precies ligt tussen deze twee soorten motivatie. Maar vaak wordt gezegd dat motivatie die vanuit de persoon zelf komt, tot meer, betere en creatievere acties leidt. Als we die gedachtegang verder volgen, kunnen we stellen dat het beter is om medewerkers te helpen eigen motivatie te vinden, dan deze van buiten op te leggen.

WAAROM ZOU JE MEDEWERKERS MOTIVEREN?

Het motiveren van medewerkers is belangrijk omdat dit ondernemers en managers veel energie en tijd kan kosten dit op excentrieke wijze te doen. Ook voor medewerkers is het beter om intrinsiek gemotiveerd te zijn. Het op de juiste manier motiveren van werknemers scheelt energie: je hoeft ze niet steeds weer en uitgebreid te motiveren. En het scheelt tijd: je hoeft ze niet om de haverklap opnieuw te motiveren.

HOE MOTIVEER JE MEDEWERKERS IN DE HORECA?

Bij "wat is motivatie precies?" hebben we uitgelegd dat het beter is om medewerkers te helpen eigen motivatie te vinden, dan deze van buiten op te leggen. Dat betekent dus dat we, om medewerkers te motiveren, vanuit de medewerker moeten denken. Maar is makkelijker gezegd dan gedaan.

Een eerste stap is om met de medewerker in gesprek te gaan: vraag een medewerker wat hem of haar drijft en waarom dit zo is. Doe dit niet snel in de wandelgangen. Neem de tijd en ga minstens eenmaal per jaar rustig met iedere medewerker zitten voor een gesprek. Vraag wat hij of zij leuk vindt aan het werk en uit welke positieve zaken en taken ze energie en voldoening halen.

De tweede stap is een medewerker uit te nodigen zelf aan zijn of haar motivatie te werken: hoe kan je zaken en taken waar je geen positieve energie uit haalt, veranderen zodat dit wel mogelijk is? Zijn er bepaalde dingen die een medewerker dwarszitten of belemmeren om dit te doen? Wat kan een medewerker hier, met hulp van een leidingevende of coach, aan doen? Laat de medewerker de koers bepalen en met persoonlijke input komen. Lukt het de medewerker het niet dit tijdens het gesprek te doen? Laat hem of haar het rustig opschrijven en neem deze aantekeningen op een later moment samen door.

De derde stap is een medewerker leren omgaan met "dat wat niet veranderd kan worden". Laat de medewerker zien dat bepaalde zaken deel uitmaken van het takenpaket en horecawerk, en dat dit niet te veranderen is. Maar dat je wel, door deze zaken te accepteren, er beter mee kunt omgaan. Negatieve zaken worden neutraal en neutrale zaken kunnen positief worden. Blijven bepaalde zaken of taken lastig? Vraag de medewerker er samen met collega's naar te kijken. Misschien hebben andere werknemers ideeën die het minder lastig maken deze zaken of taken uit te voeren.

De vierde en laatste stap is de medewerker helpen SMART doelen op te stellen. Begin met één of twee doelen. Het gaat om motivatie en het gesprek moet geen beoordelings- of functioneringsgesprek worden. Hoe SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden) doelstellingen precies in elkaar steken, is hier te lezen. Maak duidelijke maar positieve afspraken: vraag de medewerker te werken aan de doelen en leg duidelijk uit welke voordelen dit met zich meebrengt. Ga na een aantal weken of maanden weer kort met de medewerker in gesprek om te kijken of deze nog op koers ligt en in hoeverre de doelen behaald zijn.

Door het volgen van deze vier stappen, kun je relatief gemakkelijk maar concreet samen met medewerkers aan motivatie werken. Maar motivatie is een complex begrip en niet iedere medewerker kan op dezelfde manier gemotiveerd worden. Het belangrijkste is dat een ondernemer of manager goed luistert en het belangrijkste uit het gesprek weet te halen. Kies voor één of twee doelen per medewerker en blijf met de medewerker praten. Heb je veel medewerkers in dienst of aan te sturen? Laat een afdelingshoofd, floormanager of (assistent)bedrijfsleider deze gesprekken voeren, waarbij je zelf dit soort gesprekken weer met deze leidinggevenden voert.


Heb je aan de hand van dit artikel vragen of ben je op zoek naar hulp en advies op het gebied van het motiveren en trainen van horecamedewerkers? Laat ons je vraag weten via ons contactformulier, we helpen je graag verder!

LEES MEER:

Hoe verbeter je gastvrijheid in de horeca?

Waar moet je aan denken als je gaat starten in de horeca?